Jak řešíme nevyzvednuté zásilky na dobírku?

Dovolujeme si požádat všechny zákazníky, aby si před každou objednávkou zboží na dobírku promysleli, jestli o objednané zboží mají opravdu zájem.

Každé odeslání balíku má své náklady, které nejsou zanedbatelné (pracovní síla, balící materiál, přeprava k dopravci, dopravné atd.)

Bohužel jsou zákazníci, kteří si objednají zboží na dobírku a teprve posléze začnou řešit, jestli produkty vůbec chtějí. Když usoudí, že ne, prostě si balíček nevyzvednou. Myslí si, že se jim žádné sankce nehrozí. Tak to, ale není.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky naším e-shopem, byla uzavřena kupní smlouva dle našich obchodních podmínek a aktuálně platných zákonů České republiky. Souhlas s obchodními podmínkami byl zákazníkem potvrzen před odesláním objednávky v posledním kroku objednávacího procesu. 

NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Zákon to řeší takto:

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Povinnosti kupujícího
§ 2118
Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

Pokud zákazník objednané zboží nepřevezme hrubě poruší ustanovení zákona.

Odmítnutím převzít objednané zboží, nezačíná automaticky běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit, ale až po převzetí objednaného zboží. Prodejce může i v tomto případě vyúčtovat smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného. Tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.

Náš e-shop za nevyzvednuté zásilky na dobírku účtuje jednorázovou částku 250 Kč, která zahrnuje všechny námi vynaložené náklady spojené s nevyzvednutou zásilkou (pracovní síla, balící materiál, přeprava k dopravci, obousměrné poštovné, zpracování vratky atd.)

Jaké je řešení?

Zašleme zákazníkovi výzvu k platbě poštovného a dobírky. Je to férové řešení. Zákazník, který porušil svou zákonnou povinnost, zaplatí jen minimální cenu za chybné rozhodnutí. Po obdržení platby zašleme daňový doklad.

 Co když zákazník nezaplatí?

I když platné zákony České republiky chrání zákazníky velmi silně, dávají e-shopům možnost efektivně se bránit proti nezodpovědným zákazníkům.

Tyto pohledávky předáváme specializované agentuře a ta už postupuje podle právních předpisů. Je v zájmu každého, uhradit svůj závazek včas. Je to nejlevnější varianta. 

Hlavní je komunikace!

Při jakémkoliv problému nebo dotazu nás kontaktujte na e-mailu, vždy najdeme řešení a budeme se Vám snažit vyjít vstříc.

 NETOUŽÍME PO SPORECH ANI PO VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK. CHCEME MÍT SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ SE K NÁM BUDOU RÁDI VRACET.